Khách sạn Hữu Nghị Quảng Bình

Khách sạn Hữu Nghị Quảng Bình

22 Quách Xuân Kỳ, P.Đồng Mỹ, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình

  • Tổng quan
  • Mô tả
  • Bản đồ
  • Đánh giá

Khách sạn lân cận

phong

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ

16 Quách Xuân Kỳ, P.Đồng Mỹ, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

tong_quan

Khách sạn Đường Sắt Quảng Bình

Đường Trương Pháp, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

toan_canh

Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ

Trương Pháp, P.Hải Thành, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

Tong_quan

Khách sạn Tân Bình

Tiểu khu 3, P. Hải Đình, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

Untitled1

Khách sạn Luxe

Đường Trương Pháp, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá (0)

tong_quan

Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

20 Quách Xuân Kỳ, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

toan_canh

Sun Spa Resort

Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

tong_quan

Khách sạn Thanh Phúc

242 Lý Thường Kiệt, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

phong_1

Khách sạn Hoàng Nhật Anh

Số 28 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

Anh Linh – Khách Sạn Anh Linh

38 Dương Văn An, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình

Đánh giá (0)

“;
map.openInfoWindow(map.getCenter(),myHtml);
}
}
$(document).ready(function(){
//$(“#gallery a”).lightBox();
initialize();
});