Khách Sạn Hải Yến – Bộ Công an

Vinabooking

Khu 1 Đồ Sơn, Q.Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

(08) 3977 8026

Khách Sạn Hải Yến – Bộ Công an

0

Khu 1 Đồ Sơn, Q.Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

  • Tổng quan
  • Bản đồ

Kiểm tra giá phòng

Điện thoại đặt phòng (031)3861203

Mô tả khách sạn