Dầu Khí Hải Phòng – Khách Sạn Dầu Khí Hải Phòng

Vinabooking

427 Đà Nẵng, P.Đông Hải 1, Q.Hải an, Tp. Hải Phòng

(08) 3977 8026

Dầu Khí Hải Phòng – Khách Sạn Dầu Khí Hải Phòng

0

427 Đà Nẵng, P.Đông Hải 1, Q.Hải an, Tp. Hải Phòng

  • Tổng quan
  • Bản đồ

Kiểm tra giá phòng

Điện thoại đặt phòng (031)3766358

Mô tả khách sạn