Kim Long – Khách Sạn Kim Long

Kim Long – Khách Sạn Kim Long

98a/1 Trần Phú, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Giá: (Xin vui lòng chọn ngày nhận phòng )

Điện thoại đặt phòng:

(058)3524254

Đặt phòng trực tuyến

  • Chi tiết
  • Bản đồ
  • Đánh giá
Khách sạn lân cận

p42

Khách sạn The Light Nha Trang

86B Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

01

Khách sạn Hải Yến Nha Trang

40 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

ks05

Vinpearl Land – Hòn Ngọc Việt Nha Trang

34 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

hontamnhahang01012

Hòn Tằm Resort Nha Trang

88A Trần Phú, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

p1000684

Khách sạn Manchester Nha Trang

96B/1 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

nhatranglodge

Khách sạn Nha Trang Lodge

42 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

09

Khách sạn Novotel Nha Trang

50 Trần Phú, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

01

Khách sạn Sunrise Nha Trang

12 – 14 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

double_room_1

Khách sạn Thái Dương Nha Trang

96A/5 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

yasaka

Khách sạn Yasaka Nha Trang

18 Trần Phú, P.Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

“;
map.openInfoWindow(map.getCenter(),myHtml);
}
}
$(document).ready(function(){
//$(“#gallery a”).lightBox();
initialize();
});