Khách sạn TX. Bỉm Sơn

Khách sạn TX. Bỉm Sơn

tong_quan

Khách sạn Thái Bình Dương Thanh Hóa

Bãi tắm B, Đường Thanh Niên (Lê Lai), Tx. Sầm Sơn, Thanh Hóa

3 sao

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Đông Á – Khách Sạn Đông Á

Lê Văn Hưu, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Đức Anh – Khách Sạn Đức Anh

Lê Hoàn, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Hải Hà – Khách Sạn Hải Hà

P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Hoa Mai 2 – Khách Sạn Hoa Mai 2

P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Hoa Sữa – Khách Sạn Hoa Sữa

Tống Duy Tân, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

K2 – Khách Sạn K2

Nguyễn Văn Cừ, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Khách Sạn Bộ Xd

P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Khách Sạn Hàng Không

Nguyễn Du, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Kim Huyền – Khách Sạn Kim Huyền

P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Nam Phương – Khách Sạn Nam Phương

Tống Duy Tân, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Nhà Nghỉ Bộ Cơ Khí Luyện Kim

P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Sơn Trang – Khách Sạn Sơn Trang

P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Đông Á - Khách Sạn Đông Á

Thăng Long – Khách Sạn Thăng Long

Lê Văn Hưu, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

“;

var map = new google.maps.Map(
document.getElementById(“diadiem_popup_center”),
{scaleControl: true}
);
map.setCenter(new google.maps.LatLng(long,lat));
map.setZoom(16);
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.ROADMAP);
var marker = new google.maps.Marker({
map: map,
position:map.getCenter()
});
var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
‘pixelOffset’: new google.maps.Size(0,15)
});
infowindow.setContent(myHtml);
infowindow.open(map, marker);

//if(GBrowserIsCompatible()){
// var map = new GMap2(document.getElementById(“diadiem_popup_center”));
// map.setCenter(new GLatLng(long,lat ), 16);
// var point = new GLatLng(long,lat);
// map.addOverlay(new GMarker(point));
// map.setUIToDefault();
//
// map.enableRotation();
// var myHtml = “

“+title+”

“+address+”

“;
// map.openInfoWindow(map.getCenter(),myHtml);
// $(“#pop_title”).html(title);
// $(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”350px”);
//}
});
$(“.hotel_link a.vitri”).click(function(e){
var popup=$(“#diadiem_popup”);
var title=$(this).attr(“gtitle”);
var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();
var link=$(this).attr(“path”);
$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);
var X = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
var Y = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
var left=X-502;
popup.css(“top”,Y-20);
popup.css(“left”,left);
popup.show();

$(“#pop_title”).html(title);
$.ajax({
type: “POST”,
url:link,
success: function(msg){
$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);
return false;
}
});

return false;

});
$(“.hotel_link a.comment”).click(function(e){
var popup=$(“#diadiem_popup”);
var title=$(this).attr(“gtitle”);
var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();
var link=$(this).attr(“path”);
$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);
var X = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
var Y = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
var left=X-502;
popup.css(“top”,Y-20);
popup.css(“left”,left);
popup.show();

$(“#pop_title”).html(title);
$.ajax({
type: “POST”,
url:link,
success: function(msg){
$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);
return false;
}
});

return false;

});