Khách sạn TP. Hồ Chí Minh

Khách sạn TP. Hồ Chí Minh

01

Tammy Hotel

221E/6 Trần Huy Liệu, P8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

1 sao

deluxe_thumb

Khách sạn Bloom Sài Gòn

270 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

2 sao

Sheraton_Saigon_Hotel_1024_1

Khách sạn Sheraton Saigon

88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

5 sao

New_World

Khách sạn New World Hotel Saigon

76 Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

5 sao

89majestic

Khách Sạn Majestic Saigon

1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

5 sao

KS_Rex

Khách sạn Rex Hotel Saigon

141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

5 sao

315667_120808144212075_STD

Khách sạn Novotel Sài Gòn

167 Hai Bà Trưng, Quận 3, HCM

4 sao

2331917

Khách sạn Duxton (Duxton Hotel Saigon)

63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4 sao

1888550

Khách sạn Grand (Grand Hotel Saigon)

8 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4 sao

khachsanlibertycentral5

Liberty Central

179 Lê Thành Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4 sao

tong_quan

Khách sạn New Pacific

9-11 Kỳ Đồng, P.9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

4 sao

khach_san_De_Nhat

Khách sạn Đệ Nhất

18 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

4 sao

hinh7

Khách sạn Catina Sài Gòn

109 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM

4 sao

1

Khách sạn Star City Saigon

144 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

4 sao

2584124

Khách sạn Asian Ruby 1

26 Thi Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2645550

Khách sạn Asian Ruby 3

100 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

Blue-Diamond-Hotel

Khách Sạn Blue Diamond Saigon Hotel

48 – 50 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2476912

Khách sạn Đồng Khánh

2 Trần Hưng Đạo B, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2319437

Family Inn Hotel

84A Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2476767

Hoàng Hải Long Hotel

62 – 64 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3 sao

2442870

Hoàng Phú Gia Hotel

19C-19F Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh

3 sao

2705700

Khách sạn Kelly

42 – 44 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2198428

Khách sạn Kingston

52 – 54 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

56

Khách sạn Lavender Saigon

208 – 210 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

701377room2

Khách sạn Quê Hương Liberty 2

129 – 133 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

592487QH3exterior

Khách sạn Quê Hương Liberty 3

187 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2533515

Khách sạn Quê Hương Liberty 4

265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2237832

Khách sạn Sài Gòn Star

204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2280867

Khách sạn Sen Việt

33 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

2376730

Khách sạn Sophia

36 – 38 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

“;var map=new google.maps.Map(document.getElementById(“diadiem_popup_center”),{scaleControl:true});map.setCenter(new google.maps.LatLng(long,lat));map.setZoom(16);map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.ROADMAP);var marker=new google.maps.Marker({map:map,position:map.getCenter()});var infowindow=new google.maps.InfoWindow({‘pixelOffset’:new google.maps.Size(0,15)});infowindow.setContent(myHtml);infowindow.open(map,marker);});$(“.hotel_link a.vitri”).click(function(e){var popup=$(“#diadiem_popup”);var title=$(this).attr(“gtitle”);var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();var link=$(this).attr(“path”);$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);var X=(window.Event)?e.pageX:event.clientX+(document.documentElement.scrollLeft?document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft);var Y=(window.Event)?e.pageY:event.clientY+(document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop);var left=X-502;popup.css(“top”,Y-20);popup.css(“left”,left);popup.show();$(“#pop_title”).html(title);$.ajax({type:”POST”,url:link,success:function(msg){$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);return false;}});return false;});$(“.hotel_link a.comment”).click(function(e){var popup=$(“#diadiem_popup”);var title=$(this).attr(“gtitle”);var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();var link=$(this).attr(“path”);$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);var X=(window.Event)?e.pageX:event.clientX+(document.documentElement.scrollLeft?document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft);var Y=(window.Event)?e.pageY:event.clientY+(document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop);var left=X-502;popup.css(“top”,Y-20);popup.css(“left”,left);popup.show();$(“#pop_title”).html(title);$.ajax({type:”POST”,url:link,success:function(msg){$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);return false;}});return false;});

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp