Khách sạn TP Cao Lãnh

Khách sạn TP Cao Lãnh

tongquan

Khách sạn Mộng Yến

786 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 sao

Đánh giá (0)

phong

Khách sạn Sông Trà

178 Nguyễn Huệ, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 sao

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Khách Sạn Bình Minh – Cao Lãnh – Đồng Tháp

157 Hùng Vương, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Khách sạn Cao Lãnh

72 Nguyễn Huệ, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 sao

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Hòa Bình – Khách Sạn Hòa Bình

10 Ql30, P.Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Nhà Trọ Kim Thành

4 Hùng Vương, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Mỹ Trà – Khách Sạn Mỹ Trà

Lê Duẩn, P.Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Nhà Trọ Nguyễn Phát Hiền

29 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Nhà Trọ Số 18

Võ Thị Sáu, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Nhà Trọ Như Ý – Cao Lãnh – Đồng Tháp

2 Lý Thường Kiệt, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Thái Nguyên – Nhà Trọ Thái Nguyên

708 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Thanh Long 2 – Nhà Trọ Thanh Long 2

Ql30, X.Mỹ Trà, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Khách Sạn Thiên Ân

142 Ql30, P.Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Thiên Lợi – Khách Sạn Thiên Lợi

32 Đốc Binh Kiều, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Trần Thị Năm – Nhà Trọ Trần Thị Năm

1470 Tổ 56 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Việt Long – Nhà Trọ Việt Long

Tổ 23 Khóm 4 P.11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

Khách Sạn Bình Minh - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Xuân Mai – Khách Sạn Xuân Mai

2 Lê Quý Đôn, P.1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đánh giá (0)

“;

var map = new google.maps.Map(
document.getElementById(“diadiem_popup_center”),
{scaleControl: true}
);
map.setCenter(new google.maps.LatLng(long,lat));
map.setZoom(16);
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.ROADMAP);
var marker = new google.maps.Marker({
map: map,
position:map.getCenter()
});
var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
‘pixelOffset’: new google.maps.Size(0,15)
});
infowindow.setContent(myHtml);
infowindow.open(map, marker);

//if(GBrowserIsCompatible()){
// var map = new GMap2(document.getElementById(“diadiem_popup_center”));
// map.setCenter(new GLatLng(long,lat ), 16);
// var point = new GLatLng(long,lat);
// map.addOverlay(new GMarker(point));
// map.setUIToDefault();
//
// map.enableRotation();
// var myHtml = “

“+title+”

“+address+”

“;
// map.openInfoWindow(map.getCenter(),myHtml);
// $(“#pop_title”).html(title);
// $(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”350px”);
//}
});
$(“.hotel_link a.vitri”).click(function(e){
var popup=$(“#diadiem_popup”);
var title=$(this).attr(“gtitle”);
var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();
var link=$(this).attr(“path”);
$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);
var X = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
var Y = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
var left=X-502;
popup.css(“top”,Y-20);
popup.css(“left”,left);
popup.show();

$(“#pop_title”).html(title);
$.ajax({
type: “POST”,
url:link,
success: function(msg){
$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);
return false;
}
});

return false;

});
$(“.hotel_link a.comment”).click(function(e){
var popup=$(“#diadiem_popup”);
var title=$(this).attr(“gtitle”);
var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();
var link=$(this).attr(“path”);
$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);
var X = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
var Y = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
var left=X-502;
popup.css(“top”,Y-20);
popup.css(“left”,left);
popup.show();

$(“#pop_title”).html(title);
$.ajax({
type: “POST”,
url:link,
success: function(msg){
$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);
return false;
}
});

return false;

});