Khách sạn TP Biên Hòa

Khách sạn TP Biên Hòa

 tong_quan

Diamond Resort

106 Nguyễn Tri Phương, P.Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

2 sao

 phong

Khách sạn Đồng Nai

57 QL 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

3 sao

tong_quan

Khách sạn Hòa Bình

9 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

2 sao

phong_1

Khách sạn Vĩnh An

107 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

1 sao

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

An Phú Hưng – Dntn An Phú Hưng

709a/4 Ấp Ngũ Phúc, P.Hố Nai 3, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Đông Ngô – Dntn Khách Sạn Đông Ngô

328/6 Kp7 Đường 6, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Hà Trinh – Dntn Hà Trinh

C28 Kp3 Xl Hà Nội, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Hoài Thương – Dntn Hoài Thương

15d Tổ 9 Kp2 Tl24, P.Bửu Long, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khách Sạn Hoàng Vân 3

18 Kp Bình Dương Ql51, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khách Sạn Sao Mai

395a Kp7 Đường 6, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Hồng Nhung – Dntn Hồng Nhung

G18 Kp5 Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Hồng Phượng – Dntn Hồng Phượng

13/10 Kp2 P.Bửu Long, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khánh Du – Dntn Khách Sạn Khánh Du

314/13 Kp2 Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khánh Giàu – Khách Sạn Khánh Giàu

19/a2 Nhị Hòa X.Hiệp Hòa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khách Sạn Khúc Thụy Du

277/a2 X.Hiệp Hòa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Kim Cương – Khách Sạn Kim Cương

106 Nguyễn Tri Phương, P.Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khách sạn Kim Nam Long

27a Kp5 P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khách Sạn Minh Tâm

79c Tổ 15 Ấp Bình Hòa, X.Hóa An, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Ngọc Ánh – Dntn Hotel Mini Ngọc Ánh

Kp8b Liên Tl16, Ấp Bình Hóa, X.Hóa An, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Ngọc Yến – Dntn Khách Sạn Ngọc Yến

C11c Tổ 3 Kp4 P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Ngôi Sao Mới – Khách Sạn Ngôi Sao Mới

F99 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Nguyên Thủy – Dntn Nguyên Thủy

80 Kp3 Cách Mạng Tháng Tám, P.quang Vinh, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Phi Dung – Cty Tnhh Khách Sạn Phi Dung

63/a Ấp Bình Hóa, X.Hóa An, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Phương Đông – Khách Sạn Phương Đông

201 Kp7 P.Tân Biên, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Khách Sạn Thanh Bình 5 – Biên Hòa – Đồng Nai

314/13 K2 P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Thanh Phát – Dntn Thanh Phát

Tổ 9 X.Hóa An, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Thảo Anh – Dntn Thảo Anh

D9 Kp4 P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

An Phú Hưng - Dntn An Phú Hưng

Trường – Dntn Khách Sạn Trường

2-3 Lô F3 Khóm 1 P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

tongquan

Khách sạn Wooshu

253 Quốc lộ 15, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

4 sao

“;

var map = new google.maps.Map(
document.getElementById(“diadiem_popup_center”),
{scaleControl: true}
);
map.setCenter(new google.maps.LatLng(long,lat));
map.setZoom(16);
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.ROADMAP);
var marker = new google.maps.Marker({
map: map,
position:map.getCenter()
});
var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
‘pixelOffset’: new google.maps.Size(0,15)
});
infowindow.setContent(myHtml);
infowindow.open(map, marker);

//if(GBrowserIsCompatible()){
// var map = new GMap2(document.getElementById(“diadiem_popup_center”));
// map.setCenter(new GLatLng(long,lat ), 16);
// var point = new GLatLng(long,lat);
// map.addOverlay(new GMarker(point));
// map.setUIToDefault();
//
// map.enableRotation();
// var myHtml = “

“+title+”

“+address+”

“;
// map.openInfoWindow(map.getCenter(),myHtml);
// $(“#pop_title”).html(title);
// $(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”350px”);
//}
});
$(“.hotel_link a.vitri”).click(function(e){
var popup=$(“#diadiem_popup”);
var title=$(this).attr(“gtitle”);
var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();
var link=$(this).attr(“path”);
$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);
var X = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
var Y = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
var left=X-502;
popup.css(“top”,Y-20);
popup.css(“left”,left);
popup.show();

$(“#pop_title”).html(title);
$.ajax({
type: “POST”,
url:link,
success: function(msg){
$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);
return false;
}
});

return false;

});
$(“.hotel_link a.comment”).click(function(e){
var popup=$(“#diadiem_popup”);
var title=$(this).attr(“gtitle”);
var address=$(this).attr(“gaddress”)
popup.hide();
var link=$(this).attr(“path”);
$(“#diadiem_popup_center”).html(“Loading…”);
var X = (window.Event) ? e.pageX : event.clientX + (document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft);
var Y = (window.Event) ? e.pageY : event.clientY + (document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
var left=X-502;
popup.css(“top”,Y-20);
popup.css(“left”,left);
popup.show();

$(“#pop_title”).html(title);
$.ajax({
type: “POST”,
url:link,
success: function(msg){
$(“#diadiem_popup_center”).html(msg);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“height”,”auto”);
$(“#diadiem_popup_center”).css(“background”,”#fff”);
return false;
}
});

return false;

});