Khách Sạn Hoàng Trang

Vinabooking

42 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(08) 3977 8026

Khách Sạn Hoàng Trang

0

42 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Tổng quan
  • Bản đồ

Kiểm tra giá phòng

Điện thoại đặt phòng (08)39253034

Mô tả khách sạn

giải pháp thư điện tử doanh nghiệp