Khách Sạn Đồng Xanh

Vinabooking

423 Cửa Đại, P.Sơn Phong, Tp.Hội An, Quảng Nam

(08) 3977 8026

Khách Sạn Đồng Xanh

0

423 Cửa Đại, P.Sơn Phong, Tp.Hội An, Quảng Nam

  • Tổng quan
  • Bản đồ

Kiểm tra giá phòng

Điện thoại đặt phòng (0510)3910012

Mô tả khách sạn