Hải Đăng – Khách Sạn Hải Đăng

Hải Đăng – Khách Sạn Hải Đăng

P.Pháo Đài, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang

Giá: (Xin vui lòng chọn ngày nhận phòng )

Điện thoại đặt phòng:

(077)3955525

Đặt phòng trực tuyến

  • Chi tiết
  • Bản đồ
  • Đánh giá
Khách sạn lân cận

tong_quan

Khách sạn Dủ Hưng

17a Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

toan_canh

Khách sạn Hải Vân

55 Lam Sơn, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

1

Khách sạn Kim Dự

14 Phương Thành, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Ánh Vân – Dntn Ánh Vân

Lô 2 Tt Tm Trần Hầu P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Khách Sạn Bưu Điện Hà Tiên

3 Tô Châu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Đông Hồ – Dntn Đông Hồ

2 Trần Hầu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Đồng Tâm – Khách Sạn Đồng Tâm

Lô 5 12-13-14 Tt Tm Trần Hầu, P.Bình San, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Hà Châu – Khách Sạn Hà Châu

23 Trần Công Ẩn, P.Tô Châu, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Khách Sạn Hà Tiên

36 Trần Hầu, P.Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

Ánh Vân - Dntn Ánh Vân

Hải Hoa – Khách Sạn Hải Hoa

2-4 Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, Kiên Giang


Chưa cập nhật

Đánh giá (0)

“;
map.openInfoWindow(map.getCenter(),myHtml);
}
}
$(document).ready(function(){
//$(“#gallery a”).lightBox();
initialize();
});