Đức Anh – Khách Sạn Đức Anh

Đức Anh – Khách Sạn Đức Anh

Lê Hoàn, P.Bắc Sơn, Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Giá: (Xin vui lòng chọn ngày nhận phòng )

Điện thoại đặt phòng:

(037)3821225

Đặt phòng trực tuyến

  • Chi tiết
  • Bản đồ
  • Đánh giá

Điều kiện đặt phòng

khách sạn theo khu vực

  • Khách sạn TX. Sầm Sơn
  • Khách sạn TP Thanh Hóa
  • Khách sạn TX. Bỉm Sơn
  • Khách sạn Huyện Quảng Xương