Bánh dày làng Gàu, nét đẹp văn hóa ẩm thực Hưng Yên