Kiểm tra giá phòng

Ngày nhận phòng:

Ngày trả phòng:

Khách sạn Quận 11

Khách sạn Ngọc Lan

293 Lý Thường Kiệt, P.15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

3 sao

Khách sạn Liên Hương

6/33-35 Đường 6, Cx Bình Thới, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Long Sơn

14 Đường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Minh Phụng

329 Minh Phụng, P.2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Minh Toan

26 Đường 3A, CX Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Nam Phương

365-367 Hàn Hải Nguyên, P.2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Nguyên Lan

6bis Trần Quý, P.6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Phú Thọ

915 Đường 3 Tháng 2, P.7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Tân Đạt Mỹ

81-83 Ông Ích Khiêm, P.10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Tân Hồng Hà - Dntn Khách sạn Tân Hồng Hà

65-69 Đường 5 Cx Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Cty Tnhh Tân Phương Nguyên

903 Đường 3 Tháng 2, P.7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Thanh Trang - Khách sạn Thanh Trang

3b Đường 5 Cx Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Tiến Hưng - Dntn Khách sạn Tiến Hưng

9-11 Đường 8 Cx Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Tiến Hưng - Dntn Khách sạn Tiến Hưng

187 Lãnh Binh Thăng, P.12, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Tuấn Hưng - Dntn Tuấn Hưng

295 Lãnh Binh Thăng, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Tuấn Tuấn - Dntn Khách sạn Tuấn Tuấn

2 Đường 3a Cx Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Vân Lai - Khách sạn Vân Lai

367 Lê Đại Hành, P.11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Khách sạn Xuân Lan

45h Ông Ích Khiêm, P.10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Bích Châu - Khách Sạn Bích Châu

895 Đường 3 Tháng 2, P.7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Cát Tường - Khách Sạn Mini Cát Tường

831 Đường 3 Tháng 2, P.7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Dntn Khách Sạn Dương Thanh Long

351/97b Lê Đại Hành, P.13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Dntn Khách Sạn Hoàng Diệu 3

238/8b Đội Cung, P.9, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Dntn Nhà Hàng Khách Sạn Hồng Hà

1593 Đường 3 Tháng 2, P.16, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Hồng Ninh - Dntn Hồng Ninh

173 Tạ Uyên, P.4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Thiết kế website & SEO bởi Viet Solution